Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z TERENU GMINY ŁAPANÓW

13.09.2019 - Grzegorz Statek

Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu niniejszym informuje, że:

·      odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych potocznie zwanych „szambem” na oczyszczalnie ścieków w Kobylcu będzie realizowany pod warunkiem, że ścieki te nie są starsze niż 6 miesięcy (decyduje data ostatniego wywozu);

·      nieczystości starsze niż 6 miesięcy winny być odbierane przez niżej wymienione firmy uprawnione do odbioru ścieków i wywożone na oczyszczalnie mogące przyjmować ścieki o tak zwiększonym ładunku;

·      nieczystości ciekłe z przydomowych oczyszczalni ścieków winny być również odbierane przez firmy uprawnione do odbioru ścieków i wywożone na oczyszczalnie mogące przyjmować ścieki o zwiększonym ładunku;

Użytkowanie zbiorników bezodpływowych popularnie zwanych „szambo” wiąże się z ich prawidłową eksploatacją. Zbiornik taki powinien być odpowiednio z wymiarowany, czyli mieć taką pojemność, aby wywożenie ścieków odbywało się z częstotliwością, co 3-4 tygodnie (PN-EN 12566-1:2004). Przy dłuższych okresach przebywania ścieków w tego rodzaju zbiornikach, zachodzi proces cementowania osadów dennych, co może skutkować trudnością ich całkowitego opróżnienia. Ścieki pochodzące zbiorników na nieczystości płynne znacznie różnią się wielkościami i stężeniami zanieczyszczeń od typowych ścieków bytowych płynących systemem kanalizacyjnym. Zbyt długie odstępy pomiędzy opróżnianiem zbiorników powodują, że ścieki te są na ogół dowożone w stanie zgniłym, a pod względem składu podobne są do osadów o bardzo wysokim uwodnieniu. W wyniku procesów fermentacji beztlenowej zanieczyszczeń organicznych w tych zbiornikach ścieki te wydzielają nieprzyjemny zapach siarkowodoru i mają czarno-szarą barwę. Instrukcja eksploatacji oczyszczalni ścieków w Kobylcu zabrania przyjmowania ścieków wysoko obciążonych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, których parametry przekraczają możliwości procesu oczyszczania.

WYKAZ FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA TERENIE GMINY ŁAPANÓW

1.      Firma Tranaportowo-Usługowa „SPEC-TRANS” – tel. 606 393 039

2.      Firma Usługowo-Handlowa „DZIUN” – tel. 609 535 023

3.      S.J.Z. „TRASZKAN” – tel. 12 271 215 117

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce