Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

XL Sesja Rady Gminy

29.05.2018 - Mirosław Drożdż

W dniu 24 maja 2018 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łapanowie odbyła się XL Sesja Rady Gminy. Przed jej rozpoczęciem władze gminy podziękowały strażakom z jednostek OSP Łapanów, OSP Tarnawa, OSP Zbydniów i OSP Wolica, zaangażowanym w projekt „Bezpieczna gmina Łapanów” – każdy może uratować życie!. Następnie zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Jana Hejmo – sołtysa wsi Kobylec.

Sesja rozpoczęła się od przyjęcia protokołów z poprzednich sesji, po czym informację o działalności międzysesyjnej komisji złożyła radna Elżbieta Żak i radny Wiesław Węglarz. W dalszej części radni zgłosili wnioski i interpelacje, po czym podjęli uchwały w sprawie:
1/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.,

2/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Łapanów umowy z Gminą Gdów, w celu wykonania zadania polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej zlokalizowanej na pograniczu miejscowości Zagórzany – dz. nr 254 (Gmina Gdów) oraz Kobylec – dz. nr 262 (Gmina Łapanów),

3/ przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Łapanów za rok 2017,

4/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego,

5/ ustalenia wysokości stawek opłat  za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Łapanów.

W ostatniej części sesji zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, ze sprawozdaniem z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Łapanów na lata 2010 – 2020, z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi, z projektem Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Wysłuchali również informacji wójta Roberta Roja o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce