Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

XVII Sesja Rady Gminy Łapanów

31.12.2019 - Mirosław Drożdż

W dniu 27 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Łapanów. W jej trakcie radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

– zmian w budżecie gminy na 2019 r.,

– rozpatrzenia petycji,

– uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2020 – 2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

– określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Łapanów,

– przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021,

– ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łapanów na rok szkolny 2019/2020,

– planu pracy Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej na 2020 r.

W dalszej części wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady. Radni zapoznali się z informacją o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie, zgłosili także nowe interpelacje.

Po zakończeniu Sesji Przewodnicząca Rady Gminy Celina Jacewicz wraz z Wójtem Gminy Andrzejem Śliwą złożyli zebranym noworoczne życzenia, po czym zaprosili na krótkie spotkanie świąteczno-noworoczne. Na scenie zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Łapanowianie” wraz z Kapelą Ludową „Łapanowianie”. Po występie wójt z przewodniczącą złożyli podziękowanie dla Zespołu i Kapeli za podtrzymywanie lokalnej tradycji oraz promocję gminy podczas różnorakich imprez i uroczystości.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce