Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

XXXI Sesja Rady Gminy

12.12.2017 - Jarosław Nowojowski
XXXI Sesja Rady Gminy

W dniu 30 listopada 2017 r. w Centrum Kultury w Łapanowie odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy. Po przyjęciu przez radnych protokołu z poprzedniej sesji, przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Spraw Socjalnych Elżbieta Żak złożyła informację o działalności międzysesyjnej komisji. Następnie radni zgłosili wnioski i interpelacje, po czym podjęli uchwały w następujących sprawach:

1/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.,

2/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych,

3/ przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

4/ zmiany Uchwały Nr XXXV/274/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Łapanów,

5/ zmiany Uchwały Nr XXVI/169/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016 – 2023.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wywóz śmieci w gminie Łapanów w 2018 r. i wzrostem kosztu wywozu o blisko 100 tys. zł, radni podjęli decyzję o podniesieniu stawek opłat o 20%. Przez 3 lata stawka opłaty śmieciowej nie była zmieniana.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od każdego gospodarstwa domowego:
• 1-osobowego – w wysokości 9,50 zł miesięcznie (dotychczas 8,00 zł)
• 2-osobowego – w wysokości 19,00 zł miesięcznie (dotychczas 16,00 zł)
• 3-osobowego – w wysokości 28,50 zł miesięcznie (dotychczas 24,00 zł)
• 4-osobowego i więcej – w wysokości 32,50 zł miesięcznie (dotychczas 27,00 zł) jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.
Po przyjęciu przez radnych uchwał, wójt Robert Roj poinformował o realizacji uchwał z poprzedniej sesji oraz o działalności międzysesyjnej. Na zakończenie miały miejsce zapytania i wolne wnioski.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce