Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

XXXV Sesja Rady Gminy

02.03.2018 - Mirosław Drożdż

W dniu 1 marca 2018 r. w  sali widowiskowej Centrum Kultury w Łapanowie odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy. Rozpoczęła się minutą ciszy. Zebrani w ten sposób uczcili dwóch zasłużonych samorządowców:

·         zmarłego 19 stycznia 2018 r. Wacława Wróbla, który od roku 1984 był członkiem spoza Rady Gminy, w latach 1990-1994 oraz 2002-2010 Radnym Rady Gminy Łapanów, w latach 1988-2018 członkiem Rady Sołeckiej wsi Lubomierz, pełnił też funkcję Przewodniczącego Komitetu Gazyfikacji i Wodociągowania wsi

·         zmarłego 26 lutego 2018 r. Mariana Kowalczyka, sołtysa wsi Wola Wieruszycka w latach 1984-2011

Po przyjęciu protokołów z poprzednich sesji oraz przyjęciu porządku obrad, radna Elżbieta Żak oraz radny Wiesław Węglarz przedstawili informacje o działalności międzysesyjnej komisji. W dalszej części miało miejsce zgłaszanie wniosków i interpelacji, po czym radni podjęli uchwały w sprawach:

  1. programu opieki nad bezpańskimi zwierzętami,
  2. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat i doskonalenie nauczycieli w roku 2018,
  3. ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Łapanów,
  4. podziału gminy Łapanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  5. zmiany Uchwały Nr XLIII/278/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Kobylcu 64A.
    W drugiej części radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Centrum Kultury Gminy Łapanów oraz Bibliotek, sprawozdaniem finansowym z funkcjonowania ośrodka nad zalewem oraz z informacją o realizacji dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. Na zakończenie wójt Robert Roj poinformował o działalności międzysesyjnej oraz udzielił odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce