Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w SP Sobolów

01.07.2021 - Mirosław Drożdż

W dniu 25 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Sobolowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście Wójt Gminy Łapanów Pan Andrzej Śliwa, Wicestarosta Bocheński Pan Ryszard Drożdżak, w imieniu asp.  sztab. Mariusza Mardosza Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu Pan sierż. sztab. Antoni Nowak, Ksiądz Proboszcz Stanisław Jachym, sołtys wsi Sobolów Pan Stanisław Kufta  oraz Pan Edward Klejdysz sołtys wsi Chrostowa, przedstawiciele Rady Rodziców, Rodzice, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego i szkolnego oraz przekazaniem Pocztu Sztandarowego.

Pani Dyrektor pogratulowała wszystkim uczniom wyników w nauce w mijającym roku szkolnym. Podziękowała Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Szkoły za włożony trud, życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw młodzieży.

Wyraziła słowa wdzięczności do zaproszonych Gości oraz Rodziców za wszelką współpracę, udział i wsparcie w pracach na rzecz szkoły, poświęcony czas, aktywne uczestnictwo w kreowaniu pozytywnych przemian w  szkole, działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy szkoły.

Wójt Gminy Łapanów oraz Wicestarosta Bocheński skierowali do uczniów serdeczne słowa, pogratulowali im uzyskanych wyników oraz życzyli pogodnych, bezpiecznych wakacji. W imieniu Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu sierż. sztab. Antoni Nowak odczytał list skierowany do całej społeczności szkolnej.

Następnie klasa ósma złożyła ślubowanie na Sztandar stając się absolwentami Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Sobolowie.

Uczniom zostały wręczone nagrody za wysokie wyniki w nauce, świadectwa z wyróżnieniem, listy pochwalne oraz listy gratulacyjne Rodzicom wyróżnionych uczniów.

Uroczystość zakończył program słowno muzyczny przygotowany przez uczniów najstarszych klas.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce