Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zakończono I etap odbudowy mostu w Kamyku

06.12.2018 - Mirosław Drożdż

W dniu 5 grudnia 2018 r. miał miejsce odbiór zadania pn. „Odbudowa mostu na rzece Stradomka w m. Kamyk w ciągu drogi gminnej nr K580178 Kamyk – za rzekę w km 0+050 drogi – Etap I”.

W zakres prac wchodziło:

– rozbiórka istniejącego mostu drogowego o konstrukcji nośnej stalowej oraz drewnianego pomostu,

– rozbiórka istniejących nasypów drogowych,

– wykonanie pali fundamentowych zwieńczonych oczepami, z iniekcją podstawy i pobocznicy,

– wykonanie słupów podporowych,

– przebudowa słupa teletechnicznego,

– uporządkowanie i zabezpieczenie terenu budowy.

Zadanie kosztowało 739 008,72 zł brutto. Wkład własny gminy to 31 162,72 zł, pozostała część pokryta została z promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazanej przez wojewodę.

Wykonawcą I etapu była firma Mostmarpal Sp. z o.o. Na przyszły rok planowany jest II etap polegający na budowie nowego mostu. Do momentu jego powstania mieszkańcy będą korzystać z tymczasowej kładki.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce