Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zakończono prace przy świetlicy w Chrostowej i Wolicy.

31.08.2018 - Grzegorz Statek

Zakończono prace remontowo-budowlane dwóch zadań: „Zagospodarowanie otoczenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica” i „Zagospodarowanie otoczenia oraz remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowa”. W ramach zagospodarowania otoczenia świetlicy w Wolicy wykonano nawierzchnię z tłucznia kamiennego, kostki brukowej oraz wydzielono przestrzeń zieloną, w ramach zagospodarowania otoczenia świetlicy w Chrostowej wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, nasadzenia krzewów oraz remont salki w świetlicy. Remont świetlicy w Wolicy kosztował 68 tys. zł, remont świetlicy w Chrostowej 53 392,33 zł. Gmina pozyskała łącznie na ten cel środki finansowe w kwocie 75 790,00 zł w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce