Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zakończył się remont budynku komunalnego Łapanów 10

03.02.2021 - Mirosław Drożdż

W dniu 1 lutego 2021 r. miało miejsce podsumowanie inwestycji pn. „Remont budynku komunalnego Łapanów 10”. Zakres robót obejmował:

1) ROBOTY BUDOWLANE – roboty rozbiórkowe, roboty naprawcze – posadzki, roboty naprawcze – ściany, stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna oraz okienna, naprawa schodów zewnętrznych do budynku, remont pomieszczeń piwnicy pod aulą widowiskową, wykonanie przepony izolacji poziomej ścian, piwnica pod biblioteką – ręczne odgruzowanie pomieszczeń z usunięciem i utylizacją gruzu;

2) INSTALACJE SANITARNE – demontaże, wewnętrzna instalacja wodna, instalacja hydrantowa, kanalizacja sanitarna wewnętrzna i zewnętrzna, biały montaż, instalacja CO, kotłownia 25 KW, kotłownia 45 KW

3) INSTALACJE ELEKTRYCZNE – wewnętrzne linie zasilające, wewnętrzna instalacja elektryczna pomieszczeń (obwodów 1- i 3-fazowych, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacja przeciwporażeniowa, przeciwprzepięciowa, połączeń porównawczych).

Wartość w/w prac wyniosła ok. 700 tys. zł. W ramach wsparcia po czerwcowej powodzi Gmina Łapanów otrzymała dotację Województwa Małopolskiego w kwocie 250 tys. zł oraz dotację Powiatu Bocheńskiego w kwocie 100 tys. zł – pieniądze te zostały przekazane właśnie na remont zalanego budynku komunalnego nr 10 w Łapanowie, w którym mieściły się Publiczne Przedszkole, Centrum Kultury Gminy Łapanów oraz Gminna Biblioteka Publiczna.

W podsumowaniu inwestycji udział wzięli: Senator RP Włodzimierz Bernacki, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Radny Wojewódzki Piotr Dziurdzia, Starosta Bocheński Adam Korta, Wicestarosta Bocheński Ryszard Drożdżak, Radni Powiatowi Paweł Leśniak i Marek Patalita.

Wójt Gminy Łapanów Andrzej Śliwa wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Celiną Jacewicz, Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Ryszardem Kaczmarczykiem oraz Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Kingą Węglarz w imieniu mieszkańców Gminy Łapanów podziękowali za otrzymaną pomoc w trudnym czasie odbudowy po powodzi, a także za wydatne wsparcie finansowe. Wyrazy wdzięczności przekazali również Dyrektor Centrum Kultury Wioletta Nowojowska oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola Agnieszka Trzos.

Miłym akcentem uroczystości było oficjalne przecięcie wstęgi. Oprócz zaproszonych gości oraz władz gminy uczestniczyły w nim także przedszkolaki z Publicznego Przedszkola.

Należy podkreślić ogromne zaangażowanie dyrekcji Centrum Kultury, pracowników Centrum Kultury oraz młodzieży zrzeszonej w Centrum Kultury, a także dyrekcji Publicznego Przedszkola, pracowników Publicznego Przedszkola oraz rodziców przedszkolaków. Poświęcony czas, a także determinacja w trakcie sprzątania po powodzi i następnie w trakcie odbudowy sprawiły, że dzisiaj można się cieszyć efektami odbudowy.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce