Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zakończyły się prace renowacyjne przydrożnej kapliczki z 1886 r. w Kobylcu

04.01.2023 - Grzegorz Statek

W środę 7 grudnia 2022 r. miał miejsce odbiór prac konserwatorskich prowadzonych przy kapliczce przydrożnej w msc. w Kobylec.

Oto krótka historia powstania kapliczki:
Kapliczkę zbudował mieszkaniec Kobylca Wincenty Jazowski z żoną Anną, była to prawdopodobnie ofiara, podziękowanie  za ocalenie rodziny, po przejściu pandemii cholery na tym terenie. Na kaplicy wyryty jest napis: „WINCENTY JAZOWSKI I ŻONA JEGO, FUNDATOROWIE PROSZĄ CZYTELNIKA O WESTCHNIENIE DO BOGA 1886 R”  Nie udało się zdobyć więcej informacji. Wiadomości szukano u ks. proboszcza w Parafii Łapanów, ale na tą chwilę nie udało się nic znaleźć. Informacji szukano też u najstarszych mieszkańców Kobylca, ale nikt nie podzielił się konkretną informacją.  Rodzina Jazowskich  wyprowadziła  się z Kobylca w 1939 roku, podobno zamieszkali gdzieś  w północnych rejonach Polski, gospodarstwo kupiła inna rodzina, do dzisiaj mieszkają kolejne pokolenia tej rodziny.

Kapliczka była bardzo zniszczona, kamień silnie zabrudzony, osłabiony, zasolony i zawilgocony. Wykonano czynności mające na celu powstrzymanie procesów destrukcji oraz przywrócenie obiektowi pełni walorów estetycznych. Kamień został oczyszczony, odkażony, odsolony, wzmocniony i uzupełniony, a rzeźbie po zdjęciu przemalowań, została przywrócona polichromia. Na koniec wszystkie elementy zostały zahydrofobizowane.

Zadanie pn. „Remont i konserwacja przydrożnej kapliczki w miejscowości Kobylec, gmina Łapanów” zostało dofinansowane kwotą 9 000,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2022”.

Pozostała kwota, tj. 21 000,00 zł została pokryta ze środków własnych gminy Łapanów.

Prace trwały od 1.07.2022 r. do 30.11.2022 r.

Podziękowania kierujemy dla Radnego Województwa Małopolskiego Pana Piotra Dziurdzi za wsparcie w pozyskaniu dofinansowania.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce