Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zaproszenie

22.12.2017 - Grzegorz Statek
Gmina Lapanów

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 28 grudnia (czwartek) 2017 r. o godz. 11:00 w  sali widowiskowej Centrum Kultury w Łapanowie zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

 

Część I. godz.11:00 sala komputerowa

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.Przyjęcie porządku obrad oraz wniosków do porządku obrad.

4.Informacja o działalności międzysesyjnej komisji.

5.Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ przyjęcia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łapanów

2/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.,

3/ Budżetu Gminy Łapanów na 2018 r.,

4/ Wieloletniej Prognozy Finansowej,

5/ planu pracy Rady Gminy Łapanów na 2018 r.

6/ trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Łapanów publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w którym zorganizowano oddział przedszkolny i placówek, trybu kontroli prawidłowości pobrania i   wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania,

7/ zmiany uchwały nr XXX/191/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów dla terenu     nieruchomości położonych w miejscowości: Boczów, Brzezowa, Chrostowa, Cichawka, Grabie, Kamyk, Kępanów, Kobylec, Lubomierz, Łapanów, Sobolów,   Tarnawa, Ubrzeż, Wieruszyce, Wola Wieruszycka, Wolica i Zbydniów.

7.Informacja Wójta o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.

8.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

9.Zapytania i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad Sesji.

 

Część II. godz. 13:00 sala widowiskowa

1.Prezentacja działalności samorządu gminy Łapanów za lata 2015 – 2017.

2.Uhonorowanie sportowców gminy Łapanów za wybitne osiągnięcia sportowe.

3.Złożenie Życzeń Noworocznych.

4.Występy artystyczne.

 

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875).

Otrzymują:

1/Radni Rady Gminy

2/Sołtysi

Przewodnicząca Rady Gminy
(-)Celina Jacewicz

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Narodowe Siły RezerwoweNarodowe Siły Rezerwowe
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Informacje wyborczeInformacje wyborcze