Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych

18.12.2018 - Grzegorz Statek

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie zaprasza do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie ,,zapytania o cenę” na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych GOPS w miejscu ich zamieszkania.

Więcej informacji pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/gopswlapanowie,m,312092,2018.html

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Narodowe Siły RezerwoweNarodowe Siły Rezerwowe
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Powszechny Spis Rolny 2020Powszechny Spis Rolny 2020