Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zaproszenie na XIV Sesję Rady Gminy Łapanów

23.09.2019 - Mirosław Drożdż

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  26 września 2019 r., o godz. 8:30 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję XIV Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji:

1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

2/ przedstawienie porządku obrad,

3/ przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

2.Sprawozdania Komisji Rady.

3.Realizacja budżetu za I półrocze 2019 r.

4.Informacja o działalności Gminnego Zakładu Komunalnego.

5.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

1/zmian w budżecie gminy na 2019 r.,

2/zmiany Uchwały Nr VII/43/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów,

3/zmiany Uchwały Nr VII/42/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Łapanów,

4/zmiany Uchwały Nr  XLVII/264/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łapanów,

5/wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.;

–        Powołanie Komisji Skrutacyjnej,

–        Przeprowadzenie głosowania tajnego.

6/zmiany Uchwały Nr XI/75/15 w sprawie Regulaminu ustalania niektórych          składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łapanów.

7.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy.

8.Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

9.Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zamknięcie obrad Sesji.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce