Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zaproszenie na XLVI Sesję Rady Gminy Łapanów

20.09.2018 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 27 września (czwartek) 2018 r. o godz. 9:00 w  sali widowiskowej Centrum Kultury w Łapanowie zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

 

1.Otwarcie Sesji:

1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

2/ przyjęcie protokołów z poprzednich sesji,

3/ przyjęcie porządku obrad.

2.Informacja o działalności międzysesyjnej komisji.

3.Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.,

2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw,

4/ wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

5. Informacja o realizacji Budżetu Gminy Łapanów za I półrocze 2018 r.

6. Informacja Wójta o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów
(-) Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce