Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy Łapanów

23.10.2019 - Mirosław Drożdż

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu

24 października 2019 r., o godz. 17:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję XV Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji:

1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

2/ przedstawienie porządku obrad,

3/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.Sprawozdania Komisji Rady.

3.Informacja o stanie oświaty za 2018/19 r.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zmiany uchwały Budżetowej Nr VI/30/2019 RG Łapanów z dnia 14 marca 2019 r.,

2/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów,

3/ wyrażenia zgody na nabycie  na rzecz Gminy Łapanów nieruchomości z             przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej w związku z budową nowego mostu,

4/ wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łapanów usytuowanych w ciągu dróg powiatowych,

5/ stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Janusza   Kuliga w Łapanowie nr 195.

5.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy.

6.Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

7.Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

8.Wolne wnioski i informacje.

9.Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

(-) Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce