Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zapytanie ofertowe

06.10.2020 - Mirosław Drożdż

Gmina Łapanów zaprasza do składania ofert  w trybie otwartego zapytania ofertowego na: „Poprawę gospodarki wodnej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łapanów” w ramach projektu:  „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji  związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową  wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym  inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej w załącznikach znajduje się:

  • Zapytanie ofertowe
  • Załącznik nr 1 – Formularz oferty
  • Załącznik nr 2
  • Załącznik nr 3
  • Załącznik nr 4 – Umowa

Następnie zamieszczono Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Doprecyzowanie zapisu pkt II ppkt 2) zapytania ofertowego:

Jest: Uwaga: Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże powyższe w dwóch oddzielnych zamówieniach tj: projektowanie i roboty budowalne oddzielnie.

Ma być: Uwaga: Zamawiający uzna również warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże powyższe w dwóch oddzielnych zamówieniach tj: projektowanie i roboty budowlane oddzielnie.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce