Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zarządzenie dot. zamknięcia targowiska

17.03.2020 - Mirosław Drożdż

ZARZĄDZENIE NR 192/2020

Wójta Gminy Łapanów

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zamknięcie targowiska w miejscowości Kobylec nr dz. 617/3 w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa COVID-19.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i 14 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.  506 z  późn. zm.)  w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) Wójt Gminy Łapanów zarządza, co następuje:

§ 1.

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wójt Gminy Łapanów zamyka targowisko zlokalizowane w miejscowości Kobylec nr dz. 617/3.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu  Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17.03.2020 r. i obowiązuje do odwołania.

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce