Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zarządzenie Wójta Gminy Łapanów z dnia 18 lipca 2018.

18.07.2018 - Jarosław Nowojowski

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Łapanów.

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 994) zarządzam, co następuje:

§ 1
W związku z przekroczeniem na rzekach Stradomka, Tarnawka, Pluskawka stanów ostrzegawczych wód i niekorzystną prognozą meteorologiczną ogłaszam z dniem 18.07.2018r od godz. 21.00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy Łapanów.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Łapanów
Robert Roj

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce