Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zarządzenie Wójta Gminy Łapanów w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i terminów postępowania uzupełniającego

13.01.2023 - Mirosław Drożdż

Zarządzenie Nr 750/2023

Wójta Gminy Łapanów

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i terminów postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapanów na rok szkolny 2023/2024

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40) i art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1 082 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łapanów, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łapanów, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Łapanowie, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grabiu, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Łapanowie, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Sobolowie, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Tarnawie.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce