Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 28 grudnia 2018 r.

24.12.2018 - Grzegorz Statek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 28 grudnia 2018 r., o godz. 12:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję IV Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji:

            1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

            2/ przedstawienie porządku obrad,

            3/ przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

2.Sprawozdania Komisji Rady.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

           1/zmiany Budżetu Gminy na 2018 r.,

       2/zmiany Uchwały Nr II/7/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na 2019 r.,

        3/w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łapanów, a Gminą Gdów dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, mieszkańców Gminy Łapanów.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

5.Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie (dotyczy interpelacji złożonych na poprzedniej sesji).

6.Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

7.Wolne wnioski i informacje.

8.Zamknięcie obrad Sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(-) Ryszard Kaczmarczyk

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce