Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu LX Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 28.09.2023 r.

22.09.2023 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 28 września 2023 r. (czwartek)
o godz. 16:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję LX Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Sesji:

1)    stwierdzenie prawomocności obrad,

2)    przedstawienie porządku obrad,

3)    przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

2.    Sprawozdania Komisji Rady Gminy Łapanów.

3.    Wystąpienia zaproszonych gości.

4.    Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w związku
z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Łapanów.

5.    Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie;

2)    zmiany Budżetu Gminy Łapanów na 2023 rok;

3)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów;

4)    zaciągnięcia długoterminowego kredytu na konsolidację części zadłużenia Gminy Łapanów;

5)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 12 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

6.    Stanowisko Rady Gminy Łapanów w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie gminy Łapanów.

7.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego.

9.    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

10.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

11.  Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

12.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

13.  Wolne wnioski i informacje.

14.  Zamknięcie obrad Sesji.

 

Celina Jacewicz
Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce