Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu LXIV Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 25.01.2024 r.

19.01.2024 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 25 stycznia 2024 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję LXIV Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Sesji:
1)    stwierdzenie prawomocności obrad,
2)    przedstawienie porządku obrad,
3)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.    Sprawozdanie Komisji Rady Gminy Łapanów.
3.    Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    odwołania Skarbnika Gminy Łapanów;

2)    powołania Skarbnika Gminy Łapanów;

3)    zmiany Budżetu Gminy Łapanów na 2024 r.;

4)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów;

5)    wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Kobylec;

6)    udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

4.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
5.    Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.
6.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
7.    Wolne wnioski i informacje.
8.    Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów
mgr Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce