Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Nadzwyczajnej XIII Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 8 sierpnia 2019 r.

06.08.2019 - Mirosław Drożdż

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 8 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję nadzwyczajną XIII Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad:
1/ stwierdzenie prawomocności obrad,
2/ przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmiany Uchwały Budżetowej Nr VI/30/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 marca 2019r.
2/ w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łapanów usytuowanych w ciągu dróg gminnych.
3/ w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łapanów usytuowanych w ciągu dróg powiatowych.
4/ w sprawie przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Publicznego Gimnazjum im. Janusza Kuliga w Łapanowie i określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej.
5/ w sprawie przystąpienia do realizacji programu edukacyjnego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grabiu.
6/ w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grabiu.
7/ w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Łapanowie.
8/ w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Sobolowie.
9/ w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej w Tarnawie.
10/ w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce.
11/ w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej w Zbydniowie.
12/ w sprawie Regulaminu Udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łapanów.
3. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Łapanów
(-) Ryszard Kaczmarczyk

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce