Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnej XLIII Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 27 maja 2022 r.

26.05.2022 - Mirosław Drożdż

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 27 maja 2022 r. (piątek) o godz. 17:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję Nadzwyczajną XLIII Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1)    stwierdzenie prawomocności obrad,

2)    przedstawienie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    uchylenia Uchwały Nr XXXIX/250/2022 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie likwidacji Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie;

2)    przekazania prowadzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie;

3)    przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie;

4)    przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

3. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce