Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnej XXXVI Sesji Rady Gminy Łapanów

14.12.2021 - Mirosław Drożdż

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 15 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 17:00 zwołuję online Nadzwyczajną XXXVI Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie Sesji:

1) stwierdzenie prawomocności obrad,

2) przyjęcie porządku obrad.

2.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

3.    Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

mgr Celina Jacewicz

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce