Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnej XXXVIII Sesji Rady Gminy

11.01.2022 - Mirosław Drożdż

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 13 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 zwołuję online Nadzwyczajną XXXVIII Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1)    stwierdzenie prawomocności obrad,

2)    przedstawienie porządku obrad,

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów na lata 2022-2035;

2)   Budżetu Gminy Łapanów na 2022 r.;

3)   ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy;

4)   wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;

5)    planu pracy Rady Gminy Łapanów.

3. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

mgr Celina Jacewicz

 

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce