Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 27.10.2022 r.

21.10.2022 - Grzegorz Statek

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję XLIX Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1)     stwierdzenie prawomocności obrad,

2)     przedstawienie porządku obrad,

3)     przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdania Komisji Rady Gminy Łapanów.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)     rozpatrzenia petycji;

2)     zmiany Uchwały Nr XXXVIII/242/2022 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 stycznia
2022 r. w sprawie Budżetu Gminy Łapanów na 2022 r.;

3)     zmiany Uchwały Nr XXXVIII/241/2022 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 stycznia
2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;

4)     przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Łapanów na lata 2022-2027.

4. Realizacji budżetu za I półrocze 2022 r.

5. Informacja o stanie oświaty za 2021/2022.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego.

7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

8. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

9. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce