Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu V Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 21 lutego 2019 r.

18.02.2019 - Grzegorz Statek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  21 lutego 2019 r., o godz. 9:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję V Sesję Rady Gminy, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji:

            1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

            2/ złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego,

            3/ przedstawienie porządku obrad,

            4/ przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

2.Sprawozdania Komisji Rady.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

               1/ planu pracy Rady Gminy Łapanów.

           2/ wyznaczenia parkingów płatnych, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej,

          3/ przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania organowi regulacyjnemu do zaopiniowania,

              4/ zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Centrum Kultury Gminy Łapanów oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapanowie,

            5/ w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Tarnawie oraz zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grabiu przez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Tarnawie, obejmującej strukturą organizacyjną klasy I – III, wraz z oddziałem przedszkolnym.

4.Sprawozdanie finansowe z funkcjonowania ośrodka nad zalewem.

5.Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Centrum Kultury Gminy Łapanów.

6.Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

7.Informacja o realizacji dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

8.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

9.Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie (dotyczy interpelacji złożonych na poprzedniej sesji).

10.Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Zamknięcie obrad Sesji.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce