Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu XLII Sesji Rady Gminy Łapanów

22.04.2022 - Mirosław Drożdż

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 27 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 16:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1)    stwierdzenie prawomocności obrad,

2)    przedstawienie porządku obrad,

3)    przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

2. Sprawozdanie Komisji Rady Gminy Łapanów.

3. Informacja na temat ochrony przeciwpowodziowej oraz o realizacji planowanych zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Łapanów.

4. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Łapanów.

5. Informacja na temat jednostek oświatowych oraz wysokości subwencji oświatowej.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;

2)    pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;

3)    przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie;

4)    utworzenia Związku Międzygminnego „Związek Dorzecza Stradomki”;

5)    przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Związek Dorzecza Stradomki”.

7.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

8.    Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

9.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

10.  Wolne wnioski i informacje.

11.  Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce