Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu XXX Sesji Rady Gminy Łapanów

11.05.2021 - Mirosław Drożdż

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 13 maja 2021 r. (czwartek) o godz.11:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję Nadzwyczajną XXX Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad:

1/ stwierdzenie prawomocności obrad,

2/ przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/168/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Budżetu Gminy Łapanów na 2021 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/169/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg  znajdujących się na terenie gminy Łapanów  do kategorii dróg gminnych.

5. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów zaprasza sołtysów do oglądania transmisji – www.lapanow.pl. Sołtysi, którzy będą chcieli zgłosić wolne wnioski proszeni są o przesłanie ich e-mailem przed rozpoczęciem obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

(-) Celina Jacewicz

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce