Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII Sesji Rady Gminy Łapanów

24.09.2021 - Mirosław Drożdż

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372) uprzejmie zawiadamiam, iż
w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1)    stwierdzenie prawomocności obrad,

2)    przedstawienie porządku obrad,

3)    przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.

2. Sprawozdania Komisji Rady Gminy Łapanów.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    zmiany Uchwały Nr XXVII/168/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Budżetu Gminy Łapanów na 2021 r.

2)    zmiany Uchwały Nr XXVII/169/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapanów.

3)    przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łapanów na lata
2020 – 2024”.

4)    wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Łapanów nieruchomości położonej w obrębie Kamyk, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

5)    uchwalenia statutów sołectw.

4. Informacja na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Łapanów.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

6. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

7. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Celina Jacewicz

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce