Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Gminy Łapanów

22.10.2021 - Mirosław Drożdż

W dniu 28 października 2021 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Łapanów, na którą zapraszam proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji:

1)    stwierdzenie prawomocności obrad,

2)    przedstawienie porządku obrad,

3)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie Komisji Rady Gminy Łapanów.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)   Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,

2)    przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łapanów na lata 2020 – 2024.

3)   wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogi koniecznej przejazdu
i przechodu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapanów

4)    zmiany Uchwały Nr XXVII/168/2020 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Budżetu Gminy Łapanów na 2021 r.

4.    Realizacja budżetu za I półrocze 2021 r.

5.    Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2021.

6.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7.    Informacja o stanie oświaty za 2020/2021 r.

8.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego.

9. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

10. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

11. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Celina Jacewicz – Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce