Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Żegnamy Jana Kuliga

01.12.2020 - Mirosław Drożdż

Jan Kulig,  zmarł 30 listopada 2020 r. Pogrzeb odbędzie się w środę, 2 grudnia 2020 r.  Msza św. Żałobna przy zmarłym rozpocznie się Modlitwą Różańcową o godzinie 12.20 w kościele parafialnym pw. Redemptor Hominis w Łapanowie.

 

Jan Kulig, wieloletni Naczelnik oraz Wójt Gminy Łapanów, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łapanowie, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapanowie Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego, powiatowy pełnomocnik ds. polityki senioralnej, społecznik wspierający osoby niepełnosprawne i potrzebujące.

 

Jan Kulig urodził się we Francji w 1940 r., skąd wraz z rodzicami wrócił do Polski.

 

W latach 1963 – 1976  –  pracował w Gminnej Spółdzielni „SCh” Łapanów

W latach 1979 – 1981  –  Prezes Gminnej Spółdzielni „SCh” w Łapanowie.

W latach 1981 – 1990  –  Naczelnik Gminy Łapanów,

W latach 1994 – 2002  –  Przewodniczący Rady Gminy Łapanów

W latach 2002 – 2014 –  Wójt Gminy Łapanów

 

Jako doświadczony samorządowiec był zaangażowany w sprawy służące dobru społeczeństwa.   Przyczynił się do rozwoju Gminy Łapanów. Podczas pełnienia przez Niego funkcji Wójta Gmina Łapanów w latach 2011-2012 Gmina Łapanów znajdowała się na wysokim miejscu  w rankingu 100 najlepszych samorządów w Polsce.

Doprowadził do rozbudowania sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy. Zmodernizował infrastrukturę drogowo – mostową na terenie całej gminy.

Dbał o bezpieczeństwo mieszkańców m.in. poprzez budowę chodników przy drodze wojewódzkiej na odcinku Łapanów – Brzezowa przy udziale środków Zarządu Województwa Małopolskiego oraz chodników przy drogach powiatowych wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg. Dzięki Jego staraniom wykonano bezpieczne przejścia dla pieszych w miejscowości Łapanów. Pozyskiwał środki z funduszy Unii Europejskiej oraz z funduszy celowych, dzięki którym przy dofinansowaniu Gminy wykonano budowę sali gimnastycznej w Grabiu, przebudowę płyty Rynku w Łapanowie, kompleksową modernizację Placu Targowego w Kobylcu. Wykonano modernizacje budynków oświatowych, remiz strażackich oraz dobudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Łapanowie dla potrzeb rehabilitacji. Dbał o zaplecze sportowe dla dzieci i młodzieży poprzez modernizację i budowę boisk sportowych w tym: ORLIK w Sobolowie i kompleks boisk sportowych w Tarnawie i Łapanowie, oraz budowę placów zabaw dla dzieci w Łapanowie, Tarnawie, Cichawce, Sobolowie. Był inicjatorem utworzenia świetlic profilaktyczno – wychowawczych w Łapanowie, Grabiu, Cichawce. Dbał o obiekty kulturalne, m.in. modernizując Dom Kultury w Sobolowie, Łapanowie oraz świetlice wiejskie Wolica – I etap, Kamyk i Zbydniów.

Przyczynił się do rozwoju infrastruktury tele-informatycznej realizując program „Eliminacji Wykluczenia Cyfrowego w Gminie Łapanów” – I-etap.

 

Był inicjatorem założenia szkoły muzycznej w Gminie Łapanów, która powstała w Sobolowie. Mocno wspierał powstanie Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej w Sobolowie oraz był orędownikiem jej rozwoju. Współpracował z Parafiami na terenie Gminy oraz wspierał odnowę zabytków.

 

Dbał o rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu gminy. Był inicjatorem szeregu inwestycji związanych z remontami remiz i boksów garażowych, poprawą wyposażenia jednostek w sprzęt przeciwpożarowy, w tym pozyskanie samochodów pożarniczych:

– w 2010 r. dla jednostek OSP Łapanów, OSP Wolica, OSP Sobolów,

– w 2012 r. dla jednostki  OSP Tarnawa,

– w 2015 r.  samochodu pożarniczego Mercedes Benz dla OSP Łapanów.

Był organizatorem gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz współorganizatorem powiatowych zawodów sportowo- pożarniczych. Uczestniczył w tworzeniu młodzieżowych drużyn pożarniczych. Wspierał organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  w Gminie Łapanów oraz powiecie bocheńskim. Dzięki Jego staraniom reaktywowano Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie.

 

Pośród wielu wyróżnień, Ś. P. Jan Kulig  został odznaczony medalami oraz odznakami:

 

Brązowy Medal „Za Zasługi  dla Pożarnictwa”

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 1996

Brązowa odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.” – 2001

Złoty Znak Związku OSP RP – 2003

Medal honorowy im. Bolesława Chomicza – 2007

Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Bocheńskiego – 2020

 

Brązowy Krzyż Zasługi  – 1979

Srebrny Krzyż Zasługi  – 1985

 

Brązowa Odznaka „za Ratowanie Życia i Mienia”

Złota Odznaka Honorowa LZS

Odznaka Przyjaciel Dziecka

 

W 2008 r. zdobył tytuł Najpopularniejszego Strażaka Województwa Małopolskiego.

 

Jan Kulig pozostanie w naszej pamięci jako człowiek zaangażowany w pracę dla dobra społeczności gminy Łapanów, z wielkim poświęceniem oraz przychylnością dla jej mieszkańców. Swoją prace traktował jako służbę dla drugiego człowieka.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce