Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zgłaszanie przypadków kłusownictwa

05.09.2019 - Mirosław Drożdż

Dotyczy: przekazania informacji mieszkańcom miast i gmin dot. zgłaszania
przypadków kłusownictwa

Szanowni Państwo.

Kłusownictwo to odwieczny problem niektórych kręgów społecznych, które na
gruncie aktualnego stanu prawnego podlega odpowiedzialności karnej. Kłusownictwo
jako zjawisko społeczne jest problemem, nie tylko dla leśniczych, przyrodników
i myśliwych, ale każdego obywatela. Każdy z nas chce oglądać przyrodę w jej pełnej
krasie.
W województwie małopolskim kompetencje Państwowej Straży Łowieckiej
wykonuje Państwowa Straż Rybacka, której jednym z głównych celów jest działanie
na rzecz ochronnych przyrody, w tym świata zwierząt.
W odniesieniu do form kłusownictwa wykonywanego przy pomocy wnyków,
żelaz oraz innych pułapek raniących, a także przypadków z udziałem broni palnej,
niewątpliwe najskuteczniejszym sposobem zapobiegania jest ich wyszukiwanie
i neutralizowanie. Z uwagi na trudność w wykryciu osób zajmującymi się tym
nielegalnym sposobem wejścia w posiadanie dzikiej zwierzyny, zwracamy się
o pomoc. Pomóc może każda osoba korzystająca z rekreacji na terenach
niezurbanizowanych a także każdy z mieszkańców posiadający informację
o osobach zajmujących się kłusownictwem w ich otoczeniu, przekazując te
informacje właśnie Państwowej Straży Rybackiej.
Mając na uwadze powyższe zwracam się z prośbą o przekazanie następującej
informacji (zał. nr 1 – ogłoszenie) mieszkańcom, za pomocą dostępnych środków
masowego przekazu (strony WWW, tablice informacyjne, BIP itp.).

Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Rybackiej
(-) Łukasz Najder

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce