Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

28.10.2021 - Mirosław Drożdż

W sobotę 23 października 2021 r. w sali  Domu Strażaka w Tarnawie odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

W zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy, jak również zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Bocheńskiego Ryszard Drożdżak, Przedstawiciel Komendy Powiatowej  PSP w Bochni  bryg. Paweł Matyasik, Wójt Gminy Łapanów Andrzej Śliwa, Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów Celina Jacewicz, Komendant Gminny ZOSP RP Paweł Kaczmarczyk.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łapanowie Zbigniew Hejmo powitał wszystkich obecnych,  następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2016-2020. Swoje sprawozdania złożyli Komendant Gminny ZOSP RP Paweł Kaczmarczyk oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOG ZOSP RP w Łapanowie Dariusz Włudyka. Delegaci udzielili jednogłośnego absolutorium ustępującemu Zarządowi, po czym w dyskusji głos zabierali zaproszeni goście oraz delegaci na Zjazd. Dokonano wyboru Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łapanowie, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Powiatowy. Podczas spotkania wręczono podziękowania i pamiątkowy model samochodu strażackiego dla Komendanta Gminnego ZOSP RP w Łapanowie Pawła Kaczmarczyka.

Następnie wybrane składy Zarządu Oddziału Gminnego i Komisji Rewizyjnej przystąpiły do ukonstytuowania się.

Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:

Prezes – Zbigniew Hejmo

Wiceprezes – Robert Hojda

Wiceprezes – Wiktor Nowak

Komendant Gminny – Piotr Mazanek

Sekretarz – Wiesław Węglarz

Skarbnik – Kazimierz Jeziorek

Członek prezydium – Władysław Zabdyr

Członkowie Zarządu – Dawid Gądek, Artur Burnos, Krzysztof Bryjak, Tomasz Pruchnik, Wacław Kukla, Andrzej Sajak

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący – Dariusz Włudyka

2. Z-ca przewodniczącego – Kazimierz Sałaja

3. Sekretarz – Grzegorz Szostak

Delegatami na Zjazd Powiatowy zostali wybrani:

1. Ryszard Drożdżak

2. Dariusz Włudyka

Przedstawicielami do władz Zarządu Oddziału Powiatowego zostali:

1. Zbigniew Hejmo

2. Piotr Mazanek

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce