Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Zmodernizowano drogę w Boczowie

17.11.2021 - Mirosław Drożdż

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 580162 K Boczów – Za Rzeką km 0+280 – 1+341”. Położono nową nakładkę na odcinku 1061 m, wykonano pobocza, zjazdy i przepusty. Koszt zadania, czyli 355 243,41 zł, został w całości sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pragniemy podziękować Senatorowi RP Panu Włodzimierzowi Bernackiemu za pomoc w pozyskaniu środków finansowych na modernizację w/w drogi.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce