Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Znajdź pomoc – Centrum Wsparcia Opiekunów

10.08.2021 - Mirosław Drożdż

W związku z realizacją przez Fundację Onkologiczną RAKIETY na terenie Bochni i powiatu bocheńskiego projektu pn.  „Znajdź Pomoc – Centrum Wsparcia Opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych na terenie powiatu bocheńskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy i udziału w spotkaniu  o charakterze edukacyjno-informacyjnym w którym wezmą udział przedstawiciele kadr różnych systemów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi/pomocą osobom niesamodzielnym, w tym przede wszystkim przedstawiciele służby zdrowia i pomocy społecznej.

Celem spotkania będzie wymiana m.in. doświadczeń pracowników służb zdrowia, pracowników socjalnych i innych służb/instytucji oraz wzmocnienie współpracy międzysektorowej.

Każdy z Uczestników Spotkania- przedstawicieli instytucji/organizacji będzie miał możliwość zaprezentowania zakresu wsparcia i pomocy jaką mogą uzyskać osoby niesamodzielne oraz ich opiekunowie.

Pragnę zapewnić, że pozyskane w czasie rozmowy informacje, zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby niniejszego projektu, posłużą udoskonaleniu materiałów, mających służyć wzmacnianiu pozycji opiekunów nieformalnych. Dysponowanie Państwa danymi kontaktowymi, w celu realizacji tego przedsięwzięcia przebiega z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i obowiązującego prawa.

Termin spotkania: 13.08.2021 godz. 8.00-12.00
Miejsce: Centrum Kultury Gminy Łapanów, Łapanów 10, 32-740 Łapanów

Osoba do kontaktu i zapisy: Agnieszka Grzesiak tel. 662 598 232 e-mail: a.grzesiak@fundacjarakiety.pl

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce