Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Ważne telefony alarmowe

Ważne telefony alarmowe

1. Policja 997
2. Państwowa Straż Pożarna 998
3. Pogotowie ratunkowe 999
4. Pogotowie energetyczne 991
5. Pogotowie gazowe 992
lub na numer telefonu alarmowego –  112

 

Telefony alarmowe lokalne

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Łapanowie Tel. 783 274247
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnawie Tel. 787 073986
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Zbydniowie Tel. 509 778414
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Sobolowie Tel. 146854498
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy Tel. 604 181201
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubomierzu Tel. 146101371
7. NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej  s.c Ośrodek Zdrowia w Łapanowie Tel. 146134401
8. NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej  s.c Ośrodek Zdrowia w Sobolowie Tel. 146854500
9. NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego w Łapanowie Tel. 146853425
10. Urząd Gminy Łapanów Tel. 146134057
Tel. 146853901
fax. 146853900
11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. 146853904
12. Gminny Zakład Komunalny Tel. 146134515

 

 Na terenie Gminy Łapanów  Wójt realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa przy pomocy:
1. Ochotniczych Straży Pożarnych – 6 jednostek.
2. Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.
3. Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
4. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
5. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
oraz współpracuje z kierownikami jednostek organizacyjnych na terenie gminy i z instytucjami zewnętrznymi.

Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  (GZZK) w Łapanowie:
1.  Robert Roj – Przewodniczący Zespołu
2.  Tadeusz Białka –  I Zastępca Przewodniczącego
3.  Wiesław Węglarz – II Zastępca Przewodniczącego
4.  Barbara Molenda
5.  Wojciech Sotoła
6.  Tadeusz Nowojowski
7.  Anna Kurnik
8.  Małgorzata Bolak
9. Sławomir Góral
10. Paweł Kaczmarczyk

 Kontakt  do GZZK tel. 146134057, 146853901  fax. 146853900 w godzinach pracy urzędu.  Po godzinie 15.30 oraz w dni wolne od pracy tel. alarmowy Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP – 998 lub 112.

Ponadto w celu zapewnienia całodobowego przepływy informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego gminy wyznaczono trzy osoby do przyjmowania i przekazywania informacji:
1. Robert Roj – tel.  kom. 669 190 320
2. Wojciech Sotoła – tel. kom. 693064945
3. Wiesław Węglarz – tel. kom. 693064555

Powrót
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Narodowe Siły RezerwoweNarodowe Siły Rezerwowe
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Informacje wyborcze 2018Informacje wyborcze 2018