Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Gimnazja i szkoły podstawowe

Na terenie Gminy Łapanów w reformowanej oświacie gminnej funkcjonuje 6 Szkół Podstawowych oraz 1 Publiczne Gimnazjum w Łapanowie. Ponadto działają Publiczne Przedszkola w Łapanowie, Cichawce, Zbydniowie, Sobolowie oraz jedno niepubliczne w Kobylcu do których uczęszczają przedszkolaki w wieku od 3-5 lat.

Szkoły na terenie Gminy Łapanów to:

Poza szkołami podstawowymi na terenie gminy znajduje szkoła średnia: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, która powstała z dniem 01 września 2016 r. z połączenia dwóch szkół „Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie oraz Zespołu Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy. Jest to niewątpliwie atut gminy, ponieważ młodzież kończąca gimnazja ma możliwość dalszego kształcenia w obrębie własnej gminy.

Powrót