Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Ogłoszono przetarg na przebudowę wału

09.07.2020 - Mirosław Drożdż

Podczas konferencji prasowej, którą Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zorganizowali na parkingu w pobliżu wałów w Łapanowie, Prezes Wód Polskich Przemysław Daca poinformował, że dziś ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę wału przeciwpowodziowego na rzece Stradomce w gminie Łapanów. Wspomniał również, że w okolicy powstaną dwa nowe zbiorniki retencyjne.
Działania te są odpowiedzią na sytuację pogodową z czerwca, kiedy w efekcie ekstremalnych opadów doszło do przelania wód rzeki nad wałem. Dzięki planowanym inwestycjom możliwa będzie skuteczniejsza ochrona mieszkańców gminy Łapanów przed podtopieniami.
W odpowiedzi głos zabrał Wójt Gminy Łapanów Andrzej Śliwa:  – W imieniu mieszkańców bardzo dziękuję za taką szybką reakcję. Zawsze z niepokojem patrzymy na zachmurzone niebo. Podwyższenie wałów pozwoli poczuć się mieszkańcom bezpieczniej. Szczególnie mocno dziękuję Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który w dniu 22 czerwca odwiedził naszą gminę i obiecał pomoc w kwocie 15 mln złotych na remont wałów. Pan Prezydent dotrzymał słowa, z czego wszyscy ogromnie się cieszymy.
Głos zabierali również: Dyrektor RZGW Małgorzata Sikora, Senator RP Włodzimierz Bernacki, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Edward Czesak, Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, Radny Powiatowy Marek Patalita i Radny Gminy Łapanów Ryszard Kaczmarczyk.
W ramach zadania pn. „Budowa lewego wału na rzece Stradomce w km 17+400-17+800 oraz 17+800-18+400, przebudowa lewego wału na Stradomce w km 16+000-17+400” zostanie zmodernizowany system obwałowań przeciwpowodziowych dla gminy Łapanów. Po opracowaniu dokumentacji oraz uzyskaniu stosownych zgód i pozwoleń rozpoczną się roboty budowlane, które zgodnie z planem mają zakończyć się na przełomie 2022 i 2023 roku. Koszt inwestycji wyniesie około 15 mln złotych.
Według aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym zakłada się również budowę dwóch zbiorników retencyjnych w dolinie rzeki Stradomki – Zegartowice i Lubomierz. Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2021-2026, a jej koszt wyniesie około 130 mln złotych.

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce