Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Komunikat z dnia 02 kwietnia 2021r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

02.04.2021 - Grzegorz Statek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, informuje, że po dokonaniu analizy wyników badania próbek wody pobranej dnia 30 marca 2021r. (data wpływu 02 kwietnia 2021r.) zleconego przez właściciela wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej stwierdza, że jakość wody w w/w wodociągu w zakresie badanych parametrów (tj.: Clostridium perfringens, Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Enterokoki, barwa, smak, zapach, mętność, ph, przewodność elektryczna właściwa) odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 02 kwietnia 2021r. wydał decyzję nr 36/21 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 34/21 z dnia 25 marca 2021r. o warunkowej przydatności (ze względu na obecność bakterii Clostridium perfringens) wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie spożywana.

Link:

https://bip.malopolska.pl/pssebochnia,a,1912597,komunikat-z-dnia-02-kwietnia-2021r-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-w-bochni-w-sprawie.html

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce