Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

KOMUNIKAT z dnia 11 stycznia 2021r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

12.01.2021 - Grzegorz Statek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w dniu 05 stycznia 2021r. została pobrana do badania próba wody punkt poboru tj. Budynek Szkoły Podstawowej w Zbydniowie przez Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu, w której  na podstawie sprawozdania nr 16/Z/2021 z dnia 08.01.2021r. stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru:

– Mętność, która wyniosła 1,8±0,1 NTU (wartość dopuszczalna: Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1 NTU).

Woda nie spełnia zatem wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem i rozważeniem stopnia zagrożenia dla zdrowia tutejszy Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi pod warunkiem, że wartość Mętności w wodzie do spożycia nie przekroczy poziomu 5 NTU

Na podstawie powyższego sprawozdania stwierdza się, że pozostałe parametry bakteriologiczne i fizyko-chemiczne  w zakresie parametrów grupy A wyżej cytowanego Rozporządzenia spełniają zawarte w nim wymagania.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce