Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Obwieszczenie dot. budowy oczyszczalni ścieków w m. Lubomierz/Grabie

12.09.2019 - Mirosław Drożdż

Wójt Gminy Łapanów informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA –> OBWIESZCZENIA RÓŻNE –> 2019 znajduje się Obwieszczenie o przeprowadzeniu ponownych konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewidencyjny 297/4 w miejscowości Lubomierz oraz na działkach nr 76/2, 81/7, 81/8, 81/22, 81/23, 81/24, 81/25, 81/15 i 138 w miejscowości Grabie”  link

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce