Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

OGŁOSZENIE

20.07.2018 - Mirosław Drożdż

Wójt Gminy Łapanów informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku powodzi.
Do wniosku należy dołączyć:
– kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w roku wystąpienia klęski (kopię wniosku o dopłaty obszarowe)
– wydruk z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia powodzi
– mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.
Wnioski o oszacowanie szkód należy złożyć w ciągu 10 dni od dnia wystąpienia powodzi (tj. od dnia 18.07.2018 r.) do Urzędu Gminy Łapanów.
Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Gminy Łapanów, a także w wersji papierowej w Referacie Rolnictwa pokój nr 2.
Na dzień dzisiejszy formą pomocy dla powodzian jest uzyskanie kredytu preferencyjnego niskoprocentowego (1%) na zakup środków produkcji rolnej, trudno określić czy zostaną podjęte decyzje o innej formie pomocy.

Wójt Gminy Łapanów
Robert Roj

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce