Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Podpisanie umowy na modernizację oczyszczalni ścieków

22.04.2024 - Grzegorz Statek

W dniu 25 marca 2024 r. Wójt Gminy Łapanów Andrzej Śliwa i Skarbnik Gminy Łapanów Marta Dziedzic podpisali umowy na realizację zadania pn: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylcu – etap I”.

Pierwsza umowa dotyczy realizacji zadania „Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobylcu” i została podpisana z firmą Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie.

Natomiast druga umowa została podpisana z firmą Stekro sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w miejscowości Brzezna, na dostawę nowego zestawu asenizacyjnego – ciągnika z beczką asenizacyjną.

Na wyżej wymienione zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 750 000,00 zł.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 6 730 683,00 zł

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce