Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Pomoc żywnościowa

17.08.2018 - Grzegorz Statek

W związku ze zbliżającym się terminem realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie informuje, aby osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej z Caritas zgłaszały się do tut. Ośrodka od 20.08.2018r. do dnia 14.09.2018r. w godz. od 7:30 do 15:30 w celu otrzymania skierowania uprawniającego do odbioru żywności.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. kwoty 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i kwoty 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 685 39 04 lub w siedzibie Ośrodka Pomocy.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce