Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Przekazanie budynku garażu w OSP Wolica i samochodu pożarniczego w OSP Tarnawa

17.01.2024 - Grzegorz Statek

W dniu 11 stycznia 2024 r. obyło się przekazanie budynku garażu (remizy) w OSP Wolicy oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP Tarnawa.
W przekazaniu uczestniczyli:  Komendant Powiatowy PSP w Bochni bryg. Jacek Ryncarz, Wójt Gminy Łapanów Andrzej Śliwa, Przewodnicząca  Rady Gminy Łapanów  Celina Jacewicz, Komendant Gminny ZOSP RP Piotr Mazanek oraz strażacy ochotnicy z OSP Wolica i Tarnawa.

Przekazany budynek posiada boks garażowy, zaplecze sanitarne, pomieszczenie socjalne, instalacje wewnętrzne oraz przydomową oczyszczalnię ścieków, którego wartość to 1 296 730,00 zł. Został sfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie  935 015,71 zł. Pozostałe środki  do wkład własny Gminy Łapanów w kwocie 331 714,29 zł oraz dofinansowanie do I części budowy garażu z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 30 000,00 zł.

Samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo wartości 1 200 00,00 zł został zakupiony przez OSP Tarnawa z otrzymanych dotacji:

575 000,00 zł – dotacja z Gminy Łapanów
375 000,00 zł – dotacja NFOŚiGW
100 000,00 zł – dotacja WFOŚiGW w Krakowie
75 000,00 zł – środki przekazane z dotacji Województwa Małopolskiego
75 000,00 zł  – dotacja Komendanta Głównego

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy wsparli finansowo zrealizowane zadania, szczególnie Zarządowi Województwa Małopolskiego.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce