Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Spotkanie dot. zabezpieczenia przed powodzią

04.03.2021 - Mirosław Drożdż

W dniu 3 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy Raciechowice, z inicjatywy Wacława Żarskiego, Wójta Gminy Raciechowice odbyło się spotkanie dotyczące zabezpieczenia obszaru gmin położonych w dorzeczu Stradomki: Raciechowic, Łapanowa i Jodłownika przed powodzią.
W rozmowach uczestniczył przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – dyrektor Radosław Radoń, Posłowie na Sejm RP – Władysław Kurowski i Stanisław Bukowiec, radna powiatu myślenickiego – Jolanta Majka, Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów – Celina Jacewicz, wójtowie: Andrzej Śliwa (gm. Łapanów), Paweł Stawarz (gm. Jodłownik), Wacław Żarski (gm. Raciechowice), pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy Raciechowice.
Najważniejszym tematem spotkania była kwestia budowy polderów przeciwpowodziowych, które podczas przejścia fali powodziowej pozwolą na przechwycenie nadmiaru wody z koryta rzeki i jej naturalną retencję. Pozwoli to ochronić przed szkodami infrastrukturę drogową, mostową oraz mienie prywatne i życie ludzi. Rozważana lokalizacja zbiorników dla gminy Raciechowice to Krzesławice – Dąbie – Zegartowice i Kawec – Żerosławice – Lubomierz. Trzeci zbiornik planowany jest na terenie gminy Jodłownik. Koszt inwestycji szacowany jest na około 200 mln zł.
Uczestniczący w spotkaniu posłowie zamierzają przygotować interpelację na temat ochrony przed powodzią przedmiotowego obszaru. Zobowiązali się do lobbowania w temacie budowy zbiorników retencyjnych.
Przedstawiciel Wód Polskich poinformował, że część strat powodziowych z poprzednich lat została usunięta. Kolejne inwestycje są planowane w roku bieżącym. Ustalono, że spotkania w temacie będą odbywać się cyklicznie co kwartał w poszczególnych, zainteresowanych gminach.
W przedstawieniu wizji stworzenia zbiorników retencyjnych utworzył się pomysł wykorzystania ich w przyszłości do celów rekreacyjnych i gospodarczych.

Tekst i zdjęcia: https://www.facebook.com/raciechowice/

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce