Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Spotkanie wójta z e-koordynatorami

20.11.2019 - Mirosław Drożdż

W dniu 14 listopada 2019 r. w sali narad Urzędu Gminy odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli e-koordynatorów z Wójtem Gminy Andrzejem Śliwą dotyczące działań w zakresie TIK w ramach realizacji Rządowego programu „Aktywna Tablica”.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

W ramach programu gmina otrzymała wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej w wysokości 56 tys. zł stanowiącej 80% zadania, przy 20% wkładzie własnym, tj. 14 tys. zł. Środki finansowe w całości zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grabiu, Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Łapanowie, Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Sobolowie i Szkoły Podstawowej w Tarnawie.

Obecnie zostały podjęte działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania w w/w szkołach. Na spotkaniu ustalono m.in.: stałą współpracę e-koordynatorów ze szkół podstawowych realizujących program „Aktywna Tablica”, opracowanie w każdej szkole podstawowej Harmonogramu pracy „Zespołu Aktywna Tablica” na rok szkolny 2019/2020, utworzenie  na stronach internetowych każdej ze szkół uczestniczących w programie zakładki „Aktywna Tablica”, na której będą zamieszczane bieżące informacje z realizacji programu. Ważnym zadaniem będzie również współpraca nauczycielskich zespołów samokształceniowych uczestniczących w „Międzyszkolnej Sieci Współpracy” nauczycieli stosujących technologię informacyjno – komunikacyjną  w realizowaniu  programu.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce