Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Wójt Gminy Łapanów wraz z radnymi złożyli kwiaty oraz znicze pod pomnikiem upamiętniającym pomordowanych chłopów w 1932 r. w Łapanowie

20.05.2024 - Grzegorz Statek

Każdego roku w maju obchodzimy „Zielone Świątki”, które oprócz wymiaru duchowego tj. Święto Zesłania Ducha Świętego mają także wymiar Święta Ludowego, które jednoczy mieszkańców wsi i kultywuje tradycje ludowe.
Tego dnia organizacje wiejskie obchodzą Święto Ludowe. W polskim ruchu ludowym myśl ustanowienia własnego święta wzorowana była na dniu Święta Pracy. Inicjatywę powołania obchodów Święta Ludowego podjęto na posiedzeniu Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie 30 maja 1903. Pierwsze obchody święta, pod hasłem „Żywią i bronią”, odbyły się w 1904 i były upamiętnieniem 110. rocznicy bitwy pod Racławicami. W latach 1905–1906 w czasie obchodów organizowano kwesty na rzecz Polskiego Związku Ludowego, a także polskiej młodzieży w zaborze rosyjskim. Następnie obchodzenie Święta Ludowego zawieszono.
W 1939 władze sanacyjne zakazały publicznych obchodów święta, w czasie których dochodziło do chłopskich wystąpień antyrządowych. W okresie okupacji niemieckiej ludowcy sporadycznie obchodzili swoje święto. Święto obchodzono potajemnie w domach lub lasach, gdzie znajdowały się oddziały Batalionów Chłopskich.
Pod pomnikiem w Łapanowie upamiętniającym pomordowanych chłopów w 1932 roku przez władze sanacyjne, Wójt Gminy Łapanów wraz z radnymi oraz delegacja Zarządu Gminnego PSL w Łapanowie złożyła kwiaty oraz znicze.
Mimo upływu wielu lat od tych tragicznych wydarzeń mieszkańcy gminy Łapanów nadal pamiętają o ofiarach tamtych dni, a także o wartościach, za które nasi przodkowie oddali życie. Niech tamte dni będą przestrogą dla przyszłych pokoleń, a wyryte na pomniku słowa Wincentego Witosa: „…Krzywda i niesprawiedliwość powodują zemstę, tworzą anarchię, podkopują powagę Państwa i jego instytucji…” – przypominają nam, że niepodległość i zdobycze demokracji nie są nam dane na zawsze.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce